Digitaalista tarinankerrontaa 2000-luvun oppijoille
Luokkahuoneesta rajattoman oppimisen maailmaan
MoViE:n avulla oppilaat voivat luoda, koostaa ja jakaa videotarinoita. Taustalla on pedagoginen malli digitaalisesta tarinankerronnasta opetusmenetelmänä, joka aktivoi ja motivoi oppilaat osallistumaan sisällön tuottajina. Opettaja toimii ohjaajana.
Kuvaa
Suunnittele, tee käsikirjoitus, kuvaa... sinä päätät miten! Tuo kuvat ja videot MoViE:een kätevästi mobiilisovelluksella tai tietokoneeltasi.
Muokkaa
Luo yhteisöllisiä videotarinoita käyttäen sekä omia että muiden videoklippejä ja kuvia. Koosta valitsemastasi materiaalista videotarina ja leikkaa haluamasi kohdat pois.
Jaa
Jaa videotarinasi suljetussa MoViE-ympäristössä julkisesti tai yksityisesti tietyn ryhmän kesken.
Kutsu
Tee yhteisiä projekteja muiden luokkien kanssa, sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Kutsu muita mukaan projekteihisi tai osallistu toisten luomiin projekteihin.
Yhteystiedot

S-posti: cicero-moviepilot@helsinki.fi
Puhelin: 02 941 20642

CICERO Learning Network
Helsingin yliopisto
Helsingin innovaatiopalvelut

Siltavuorenpenger 5A
Helsinki

@CICERO_learning
Tapauskertomuksia


Viidesluokkalaisten kemia-projekti


Viidesluokkalaiset opiskelivat kemiaa videoimalla oppitunneilla tekemiään pieniä kemiallisia kokeita, ja jakamalla videot amerikkalaisen yhteistyöluokan kanssa. Opittava aihe oli kemiallinen reaktio sekä siihen liittyvät käsitteet, kuten atomi ja molekyyli. Projektiin kuului vierailu Kemianluokka Gadoliniin, Helsingin yliopiston kemian laitoksella sijaitsevaan laboratorioon. Gadolinissa oppilaat tekivät kahden oppitunnin ajan erilaisia, ikätasoon sopivia kemiallisia kokeita, joita samalla videoivat. Oppilaat työskentelivät pareittain. Heidän tehtävänsä oli koostaa yksi videotarina jokaiselta tunnilta, jolla oli tehty kemiallisia kokeita. Videotarinaan piti myös kirjoittaa kattava englanninkielinen kuvaus. Oppilaat olivat innoissaan saadessaan lähettää videoitaan “toiselle puolelle maapalloa”. He ajattelivat näin välittävänsä asianmukaista Suomi-kuvaa, ja näyttävänsä, miten suomalaisissa kouluissa toimitaan. He myös toivoivat voivansa opettaa toisille, mitä olivat itse tunneilla oppineet. Oppilaista oli mukava vastata amerikkalaisten kysymyksiin ja kommentteihin. Joidenkin mielestä amerikkalaisten oppilaiden kanssa vaihdetut viestit olivat jopa asiapitoisempia ja oppimisen kannalta hyödyllisempiä kuin pelkästään oman luokan kesken vaihdetut viestit.
Lue lisää >>


Kuudesluokkalaisten kierrätysprojekti


Ryhmä suomalaisia kuudennen luokan oppilaita teki videotarinoita kierrätyksestä. Tavoitteena oli, että oppilaat oppisivat ymmärtämään mitä asioita kierrätetään ja miten, ja miksi kierrätys on tärkeää. Oppilaat tekivät projektin aikana yhteistyötä erään kalifornialaisen koulun kanssa, joten he tekivät videonsa englanniksi. Opettajilla oli tavoitteena, että oppilaat saisivat mahdollisuuden oppia aktiivisen ja itsenäisen työskentelyn avulla, käyttäen vapaasti omaa luovuuttaan. Oppilaat työskentelivät pareittain ja saivat vapaasti valita, mistä kierrätykseen liittyvästä teemasta he tekevät oman videotarinansa. Aiheiksi valikoituivat: vaatteiden, tölkkien, pahvin, lasin, paperin, sekä biojätteen kierrätys. Aluksi oppilaat tekivät videotarinoita varten käsikirjoitukset, joiden avulla suunniteltiin mitä tarinassa tapahtuu sekä jaettiin oppilaiden roolit ja vuorosanat. Sen jälkeen oppilaat tekivät käsikirjoituksesta vielä sarjakuvan. Oppilaat työstivät videotarinoitaan esimerkiksi koulun lähialueilla, ruokakaupassa, metsässä, kirpputorilla, ja oppilaiden kotona. Oppilaat rakensivat videotarinoita näyttelemällä jonkin kohtauksen valitsemastaan teemasta. Kohtaukset näyteltiin esimerkiksi siten, että toinen oppilaista ei tiennyt miten jokin asia voitaisiin kierrättää, ja toinen opetti kuinka se tapahtuu. Oppilaat kannustivat videotarinoidensa avulla muita oppilaita kierrättämään ja edistivät positiivisia asenteita kierrätystä kohtaan: kierrättäminen on tärkeää, helppoa, ja voi olla myös hauskaa! Videot ladattiin MoViE-alustalle, jossa kalifornialaiset oppilaat saivat katsoa ja kommentoida niitä. Oppilaiden mielestä videotarinoiden tekeminen oli hauskaa, ja opettaja suunnitteli hyödyntävänsä MoViE:ta myös tulevalla luokkaretkellä.
Lue lisää >>
Käyttökokemuksia

8. luokan opettaja: "Mä sanoisin, että nää on semmosia taitoja -- joita he tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa eli sitä miten tietoa etsitään, miten sitä käsitellään, miten sitä voi katsoa eri näkökulmista ja miten sitä jaetaan muitten ihmisten kanssa..."

5. luokan oppilas: "...Oli hauska työskennellä niitten kavereitten kanssa siinä ryhmässä. Ja sai valita aiheen ite, oli jotenkin kiva ja voi opettaa toisille jonkun uuden asian."

6. luokan opettaja: "Ainakin varmasti sitä, että he voivat olla niitä henkilöitä, jotka tuottavat sitä tietoa. Että ei aina niin päin että opettajalla on valmis tieto ja hän antaa sen oppilaille, vaan että he voivat myös toisilleen keskenään sitä jakaa."

8. luokan opettaja: "Se mitä muuta oppi, ehkä sen että ei oo välttämättä pakko hirveen tarkasti oppilaita ohjeistaa siinä työn tekemisen vaiheessa. Vaan osoittaa se suunta ja auttaa niissä ongelmanratkaisutilanteissa, jos niille tulee ylitsepääsemätön ongelma. Mutta sen jälkeen vaan poistua taka-alalle ja jättää ne oppilaat tekemään itsekseen. Ja oikeastaan nauttia tuloksista ja sen jälkeen katsoa mihin on päästy."

8. luokan oppilas: "Mukavaa vaihtelua tämmöseen koulun arkeen. Tämmösiä päiviä on hyvä tehdä, ettei aina vaan opiskella, vähän keventää koulupäivää tai -viikkoa."

4. luokan opettaja: "Se on vaan toisenlainen työskentelytapa kuin luokassa istutaan ja ollaan hiljaa. Tossa kuitenkin päästään toimimaan ja olemaan pienryhmissä ja vähän ulos luokkatilasta eli se on aina vaihtelua kuitenkin sille normityöskentelylle."

8. luokan opettaja: "Päällimmäisenä jäi mieleen oppilaiden tekeminen. Se että miten innostuneesti he tekivät kun se oli heidän oma työnsä ja miten paljon ja pitkään he jaksoivat keskittyä sen työstämiseen, aiheesta keskustelemiseen ja sen heidän aiheensa käsittelyyn."

8. luokan opettaja: "Päällimmäiseksi jäi mieleen hirveä halu tehdä lisää. Siis halu jatkaa, tehdä vaan lisää tämmösiä juttuja ja saada just noita laitteita käyttöön. Se jäi päällimmäiseksi, aikamoinen nälkä jäi."
Lue lisää >>
Tietoa


Mikä on MoViE?


MoViE (Mobile Video Experience) on Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämä sosiaalisen median palvelu, joka mahdollistaa yhteisöllisten videotarinoiden luonnin matkapuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. MoViE on CICERO Learning – verkoston hallinnoima ja ylläpitämä. Cicero Learning -verkosto on Helsingin yliopiston koordinoima oppimisen tutkimuksen verkosto. MoViE on ollut osa CICERO Learning -verkoston Finnable 2020 –tutkimushanketta, joka kuuluu Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmaan.
MoViE- palvelu on suljettu verkkoympäristö, jossa palveluun rekisteröityneiden käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa. MoViE on kehitetty tukemaan oppimisen yhteistoiminnallisuutta ja luovuutta, ja se mahdollistaa uusia tapoja käyttää videoita oppimisen kontekstissa. MoViE toimii selainympäristössä, joten tietokoneeseen ja kännykkään ei tarvita mitään ohjelmistoasennuksia. Kännyköitä ja tablet -laitteita varten palveluun on kehitetty sovellus, joka helpottaa kuvien ja videoiden lataamista palveluun. Videotarinan voi rakentaa MoViE:ssa koostamalla tarinan joko omista tai muiden tekemistä videoklipeistä ja kuvista.
Lue lisää >>


Pilottitutkimus


Haluatko hyödyntää teknologiaa opetuksessasi mielekkäällä tavalla, aktivoida ja motivoida oppilaitasi sekä laajentaa oppimisympäristöä myös luokkahuoneen ulkopuolelle? Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston järjestämään pilottitutkimukseen, ja kokeilla videoiden hyödyntämistä oppimisessa MoViE -palvelun avulla. Pilottitutkimuksen tavoitteena on kerätä käyttökokemuksia MoViE:sta ja kehittää palvelua edelleen, jotta se toimisi tulevaisuudessa oppimisen välineenä entistä paremmin.
Lue lisää >>